Marketingové služby

Naším cílem není jen klientovi pronajmout billboard, prodat reklamní předměty, vytisknout letáky nebo navrhnout logo. Chceme s klientem spolupracovat komplexněji a budeme rádi, když naše marketingové služby zefektivní jeho reklamní výdaje.

Nabízíme Vám, být Vaším externím marketingovým oddělením a šetřit Vaše výdaje.

Co představuje naše nabídka marketingových služeb?

Společně s Vámi zhodnotíme Váš produkt nebo službu a pomůžeme Vám hledat případné inovace, rozšíření a další zatraktivnění pro Vaše klienty.

Vyslechneme si Vaše marketingové cíle a případně navrhneme nové, konkrétnější, splnitelné, a časově omezené. Navrhneme způsob jejich dosažení a budeme je s Vámi plnit.

Společně s Vámi vydefinujeme cílové skupiny pro Vaše produkty nebo služby a budeme se bavit o jejich ekonomické rentabilitě.

Navrhneme jak a kde tyto cílové skupiny oslovit, nabídneme Vám konkrétní marketingovou strategii pro Vaši firmu, Váš produkt nebo službu.

Nabídneme Vám návrh komunikační nebo reklamní kampaně a její realizaci.

Vždy nás (určitě stejně jako Vás) zajímá efektivita a vyhodnocení kampaně.

A jak toto všechno realizujeme?

Marketingový guru Philip Kotler definoval marketing následovně: „Marketing je věda a umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu, která uspokojí potřeby cílového trhu. Marketing identifikuje dosud nevyplněné potřeby a požadavky. Definuje, měří a vyčísluje rozsah vytipovaného trhu a potencionální zisk.“  Zdroj: Philip Kotler – Marketing v otázkách a odpovědích, CP Books 2005

Snažíme se tu krásnou Vědu nazývající se marketing, propojit s Uměním, které bude pracovat pro Vás a Vaše výrobky nebo služby.

Používáme marketingový průzkum, ze kterého hledáme příležitosti a cíle pro našeho klienta.

Navrhneme reklamní kampaň nejen s použitím nákupu tradičních médií, ale třeba i cestou virálního MKT, eventů, a někdy i doporučíme jinou cestu.

Kampaň zrealizujeme a potom společně s klientem vyhodnotíme…

A někdy jsme sami zvědavější než klient, jak naše kampaň dopadla a kolik klientovi přinesla ve splněných MKT cílech.

 

Zkuste si jednu Vaši kampaň realizovat s námi. Uvidíte ;-)