Reklama

Reklama je pojem, se kterým se setkal asi úplně každý z nás. A každý znás by jej asi vysvětlil trošku jinak. Někdo chápe reklamu jako jen ten jeden konkrétní billboard, inzerát v novinách nebo TV spot, jiný to  může chápat jako součást marketingu, jako něco, co si firmy objednávají u reklamních agentur.

Ani odborníci a akademici se neshodují na jednotné definici pojmu reklama a někdo jej vysvětluje jen jako placená sdělení, jiný do tohoto pojmu zahrnují i neplacené aktivity apod. Stejně tak se neshodují na rozdělení reklamy do jednotlivých kategorií. Taková nejčastěji užívaná definice je následující: "Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje."

My děláme reklamu rádi a nejčastější naše reklamní činnosti najdete v následujících kapitolách:

Venkovní reklama Billboardy, Bigboardy, Štíty, Mobilní panely (MBO), City –lighty, Otočné hodiny, Mostní konstrukce, Navigační systémy na sloupech veřejného osvětlení (SVO), Informačně-navigační systémy (INS), Malba na fasády, Streetboardy, Mobilboardy, Segwae, Rikšy ... ... více
V této kategorii nabízíme opravdu hodně možností, např. reklamní plochy  v nákupních centrech, zdravotnických zařízeních, ve školách, restauracích, sportovních zařízeních, fitness centrech, na úřadech, v kinech a to v různých podobách jako jsou letáky, plakáty, závěsná reklama, podlahová grafika, volně stojící panely, ozvučené videoplochy, digitální obrazovky atd. ... více
Dopravní prostředky Pronájem reklamních ploch v MHD - TRAMVAJE, AUTOBUSY Reklamní polep dopravních prostředků MHD Reklamní kampaň v interiérech MHD - LETÁKY, MADLA, FÓLIE NA OKNECH   Máme dlouhodobé zkušenosti s realizací reklamy v autobusové dopravě. Pravidelně spolupracujeme s firmou zajišťující městskou hromadnou dopravu v Prostějově a okolí. Samozřejmostí je na přání zákazníka realizovat kampaň i v jiných městech a v jiných typech hromadné dopravy, například trolejbusy, metro,...   Reklamou v MHD se rozumí pronájem reklamní plochy na karoserii autobusu ať už celoplošně nebo jen její části (např. zadní část či boční části karoserie, okna  apod.) nebo pronájem reklamních ploch v interiéru dopravního prostředku (plakátová kampaň, která oslovuje cestující při jejich cestě do zaměstnání, škol apod. Výhodou této formy propagace je mimo aktivní i pasivní příjem informací cestujícími).   ... více
Slouží ke zviditelnění Vaší firmy či jejich služeb. V dnešní době je jedním z nejúčinnějších reklamních poutačů, který zaujme prakticky ihned pozornost potencionálních zákazníků. Vytáhne Vaší firmu z šedého davu konkurence. ... více
Výlep plakátů Plakáty představují účinnou formu propagace kulturních, sportovních a dalších společenských akcí. Plakátovací kampaně jsou díky svojí příznivé ceně a vysokému zásahu velmi vhodné také pro řadu dalších produktů, které jsou určené široké cílové skupině spotřebitelů. ... více